Ontwerp

Het station kent een duurzaam en groen ontwerp, waar het prettig is om te verblijven. De duurzaamheid in het ontwerp komt onder meer tot uiting in de gekozen materialen, zoals hout en beton. Ook de LED-verlichting draagt hieraan bij, evenals het vele daglicht bij de haltes. Kunstlicht kan hierdoor beperkt blijven.

Bovenop het viaduct is een laan met bomen gecreëerd. Ook de andere plekken van de vervoersknoop kennen veel beplanting. Het vele groen maakt dat er een plezierige omgeving ontstaat, fijnstof wordt verminderd en het regenwater goed kan worden opgevangen.

Het ontwerp van het station is gemaakt door Arcadis / Team V Architectuur.