Planning

Ruwweg ziet de planning er als volgt uit:

Mei 2019

Mei 2019

Volledige ingebruikname station

Ook RandstadRail en de buslijnen halteren bij station Lansingerland-Zoetermeer. 

December 2018

December 2018

Gedeeltelijke ingebruikname station

De NS-sprinters gaan halteren bij het nieuwe station. Lees meer over de beschikbare voorzieningen op dat moment bij Actueel / Nieuwsberichten.

Derde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Start gebruiksklaar maken alle voorzieningen

In de periode van het derde tot en met het vierde kwartaal van 2018 worden alle voorzieningen van het treinstation en de halte van RandstadRail klaargemaakt voor gebruik. Ook worden de trein- en RandstadRail-sporen en voorzieningen getest. HTM en NS spelen hierbij een belangrijke rol.

Eerste helft 2018

Eerste helft 2018

Start doortrekken RandstadRail-sporen

De sporen van RandstadRail worden vanaf de halte Van Tuyllpark (Zoetermeer) doorgetrokken naar de RandstadRail-halte bovenop het viaduct over de A12. Deze werkzaamheden zijn medio 2018 klaar.

Januari 2017

Januari 2017

Start bouw treinstation

Aan de zuidzijde van de A12 (bij/onder het viaduct) komt een treinstation voor de Sprinter tussen Utrecht en Den Haag. Voor de bouw van dit station wordt nauw samengewerkt met ProRail, de spoorbeheerder. Het treinstation is in het tweede kwartaal van 2018 klaar.

November 2016

November 2016

Werkzaamheden aan spoor, bovenleidingen en beveiliging

Spoorbeheerder ProRail zorgt ervoor dat de treinen straks veilig langs de vervoersknoop kunnen rijden en bij het station kunnen stoppen. Hiervoor werken zij aan het spoor, de bovenleidingen en de beveiliging van de sporen. De werkzaamheden worden in het derde kwartaal van 2018 afgerond.

Oktober 2016

Oktober 2016

Start bouw viaduct over de A12

Op 31 oktober 2016 is de eerste paal voor het viaduct over de A12 de grond in gegaan en in augustus 2017 is de A12 overbrugd. Nu wordt gewerkt aan de afwerking van het viaduct. Het viaduct krijgt bovenop een halte voor RandstadRail, de halte Lansingerland-Zoetermeer.

Mei 2016

Mei 2016

Start bouwrijp maken grond

Bouwrijp maken van de grond is nodig voordat sporen, toegangswegen en paden kunnen worden aangelegd. Dit betekent dat de grond wordt opgehoogd, verbeterd en voorbelast. Ook wordt ervoor gezorgd dat (regen)water straks op een goede manier weg kan lopen. Bouwwegen worden ook direct aangelegd. Deze werkzaamheden waren in oktober 2016 klaar.

Voorjaar 2015

Voorjaar 2015

Start (ver)leggen kabels en leidingen

Om de bouw van de vervoersknoop mogelijk te maken, is het (ver)leggen van kabels en leidingen nodig. Hieronder zijn leidingen van netbeheerder TenneT, de Defensie Pijpleiding Organisatie, OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants) en drinkwaterproducent Dunea. Zij voeren de werkzaamheden voor hun eigen leidingen uit. Daarnaast leggen we zelf leidingen aan die nodig zijn om straks de vervoersknoop in gebruik te nemen. Deze werkzaamheden zijn in december 2016 afgerond.

Voorjaar 2015

Voorjaar 2015

Afronding definitieve ontwerp

Met architecten Arcadis en Team V Architectuur zijn de ontwerpfasen doorlopen. In het voorjaar van 2015 zijn deze fasen afgerond met een definitief ontwerp. Een groen, duurzaam ontwerp met een prettig verblijfsklimaat was het uitgangspunt.