Samenwerking

Gemeente Zoetemeer

De gemeente Zoetermeer ontwikkelt in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het station. De gemeente Zoetermeer is zelf ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo.

http://www.zoetermeer.nl/

Gemeente Lansingerland

Het station komt voor een belangrijk deel op het grondgebied van de gemeente Lansingerland. Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen de gemeente Lansingerland en de gemeente Zoetermeer. De gemeente Lansingerland is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo.

http://www.lansingerland.nl/

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (GR Bleizo) is een samenwerking tussen de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Vanuit een gemeenschappelijke regeling werken de beide gemeenten aan de ontwikkeling van Bleizo (gebied nabij de grens tussen Zoetermeer en Lansingerland). De GR Bleizo beschikt als openbaar lichaam over publiekrechtelijke bevoegdheden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De GR Bleizo is - naast de Metropoolregio Rotterdam Den Haag - één van de opdrachtgevers en financiers van het station.

http://www.bleizo.nl/

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt met 23 gemeenten onder meer aan het beter bereikbaar maken van de regio. Bij de ontwikkeling van het station is de MRDH - samen met de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo - opdrachtgever en financier.

http://www.mrdh.nl/

ProRail

Bij de bouw van het station wordt nauw samengewerkt met spoorbeheerder ProRail. ProRail werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer aan het spoor, de bovenleidingen en de beveiliging van de sporen. Tegelijkertijd bouwt de gemeente Zoetermeer namens ProRail de perrons, trappen en liften voor het station.

http://www.prorail.nl/

NS

NS gaat het station bedienen met de Sprinter. Om dit eind 2018 goed te laten verlopen, is de gemeente Zoetermeer nu al met de vervoerder in gesprek.

http://www.ns.nl

HTM

Vervoerder HTM exploiteert RandstadRail. Om ervoor te zorgen dat RandstadRail eind 2018 zonder problemen kan halteren bij het station, is deze partij nu al betrokken bij de ontwikkeling ervan. HTM test in de eindfase van de bouw de tramsporen voor RandstadRail.

http://www.htm.nl